Produkcja w fabrykach VMZINC

VMZINC posiada dwie walcownie we Francji oraz zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii i na Słowacji.

Czterostopniowy proces produkcji

Cynk jest naturalnym pierwiastkiem metalicznym, którego rudy występują w dużej ilości w skorupie ziemskiej.

Rudę przekształca się w tlenek cynku w procesie prażenia, a następnie kalcynowany cynk, w procesie ługowania, przetwarza się w roztwór siarczanu cynku. Uzyskany roztwór poddaje się elektrolizie, otrzymując metaliczny cynk o 99,995% czystości. Powstały w ten sposób cynk trafia do dwóch walcowni VMZINC – jednej znajdującej się w Auby, w północnej Francji i drugiej w Viviez w południowo-wschodniej Francji.

1. Tworzenie stopu

W pierwszym etapie produkcji, osadzony podczas elektrolizy na katodach, czysty cynk roztapia się, z dodatkiem kontrolowanych ilości miedzi i tytanu, w piecach indukcyjnych, aż do powstania płynnego stopu.

viviez-2
viviez-4

2. Odlewanie

Płynny metal jest następnie dostarczany do urządzenia do odlewania ciągłego. Tam, w wyniku krzepnięcia powstaje tzw. "gąska" - taśma o grubości około 12 mm i szerokości około metra. Kontrolowane schłodzenie wewnątrz urządzenia pozwala uzyskać czystą, jednorodną i krystaliczną strukturę metalu.

3. Walcowanie

Aby uzyskać pożądaną grubość "gąska" jest walcowana od trzech do pięciu razy. Pożądane parametry mechaniczne i wymiary uzyskuje się dzięki ścisłemu monitorowaniu i regulowaniu temperatury, prędkości walcowania oraz stopnia redukcji.

viviez-3
viviez-1

4. Cięcie na arkusze i zwoje

Jednym z ostatnich etapów jest cięcie walcowanego cynku na arkusze blachy lub zwoje o wymaganej wadze, szerokości i grubości.

Przetwarzanie

Wytworzone w ten sposób arkusze i zwoje są następnie wykorzystywane przez dekarzy i blacharzy w warsztatach lub bezpośrednio na budowie. Produkuje się z nich także gotowe wyroby VMZINC (systemy pokryć dachowych i elewacyjnych, akcesoria wykończeniowe, systemy odprowadzania wód deszczowych).

Kolejne zagadnienia

Cynk a środowisko

Historia VMZINC

VMZINC w budownictwie