Výroba v továrnách

VMZINC má dvě válcovny ve Francii a další výrobní závody v Francii, Německu, Švýcarsku a na Slovensku.

Výrobní proces ve čtyřech fázích:

Zinek je materiál vyskytující se v dostatečném množství volně v přírodě ve formě rudy obsažené v zemské kůře.

Ruda je přetvářena do oxidu zinečnatého během procesu, kterému se říká "pražení", a do roztoku síranu zinečnatého z vyžíhaného zinku během procesu “loužení”. Získaný roztok prochází elektrolýzou, z níž vychází zinek o čistotě 99,995%. Ten je pak přepravován do dvou válcoven VMZINC ve Francii, z nichž jedna leží v severní Francii v Auby a druhá v jihozápadní Francii, ve Viviez.

1. Slitina

První etapa spočívá v roztavení čistého kovu zachyceného na katodách během elektrolýzy a vytvoření tekuté slitiny řízeným legováním mědí a titanem v několika indukčních pecích.

viviez-2
viviez-4

2. Lití

Tekutý kov je následně přepravován do zařízení kontinuálního lití, kde tuhne do podoby tuhého pásu, silného asi 12 mm a širokého cca 1 m. Řízené chlazení ve stejném zařízení umožní získat jemnou a homogenní strukturu.

3. Válcování

Následně probíhá válcování ve třech až pěti krocích, aby pás získal požadovanou tloušťku. Během tohoto procesu jsou teplota, rychlost válcování a redukce tloušťky přísně kontrolovány a upravovány, aby bylo dosaženo požadovaných rozměrů a mechanických vlastností výsledného materiálu.

viviez-3
viviez-1

4. Dělení plechů a svitků

Jedna z posledních etap spočívá v dělení plechu do tabulí a svitků požadované hmotnosti, šířky a tloušťky na speciálních dokončovacích linkách.

Transformace

Takto získané tabule a svitky slouží jako výchozí materiál pro klempíře v dílnách a na stavbách. Jsou také dále zpracovávány do podoby hotových výrobků VMZINC (profily a ucelené střešní a fasádní systémy, klempířské prvky a okapové prvky a systémy) buď přímo námi nebo našimi partnerskými firmami.

Další témata

Zinek a životní prostředí

historie značky VMZINC

Něco o zinku a VMZINC®