Uppsättning av VMZINC takrännor

Vi rekommenderar att VMZINC takrännor monteras av en plåtslagare. Att montera takrännor i zink är ett hantverk. De sätts upp och löds ihop med 100 % vattentäta fogar. Resultatet är ett avvattningssystem av hög kvalitet som håller i många år.

 

Fall på takrännan

Takrännor sätts upp i rännkrokar, om möjligt med 2 mm fall per meter (med fall mot stuprör). En faktisk självrengörande effekt uppnås först vid ett fall på 5 mm per meter. Det kan finnas kosmetiska eller andra praktiska skäl till att det inte alltid är möjligt att sätta upp rännor med fall. Stillastående vatten i takrännor har inte visat sig orsaka problem i praktiken och anses därför inte utgöra ett fel. Notera dock att takrännor är tillverkade med 10-15 mm överhöjd i bakkant och därmed bör injusteras med denna överhöjd. Detta för att leda undan vatten i rännan från takfot och nockbrädor, och därmed från byggnaden, vid händelse av igentäppta stuprör eller skyfall.
 

Rännkrokar/konsolkrokar

Takrännor fästs i rännkrokar med ett avstånd på 50-60 cm. Rännkrokarna bör vara tillverkade av varmgalvaniserat stål på minst 25 x 4 mm och försedda med en nitfjäder av en kvalitet som orkar hålla takrännan på plats. Fjädern kan vara tillverkad av galvaniserat järn eller zink. Rännkrokar finns i 2 huvudgrupper. Konsolkrokar avsedda för montering på takfoten eller rännkrokar med skaft avsedda för uppbockning mot tak och infästning mot takfot eller takläkt. Måtten på rännkrokarna anges efter takrännans kapmåt. Rännkrokar och konsolkrokar finns även med inklädnad i QUARTZ-ZINC och ANTHRA-ZINC, för den som önskar samma uttryck som på rännan.

 

Stuprör

VMZINC stuprör tillverkas i massiv zink enligt EN 612. Mått på stuprör anges i stuprörets nominella diameter. Stuprör kopplas till takrännan med tappstycken och ska ledas in mot väggen med lämpliga böjar. Stuprör fästs i väggen med rörsvep som monteras på lämpliga avstånd, vanligtvis med max. 2 meters avstånd, och ansluts till avlopps- eller dräneringssystemet. Avståndet mellan stuprör måste anpassas efter rådande förhållanden, så att regnvatten kan ledast bort från takrännan. Ett stuprör per ca 10 m sammanhängande takränna är lagom i de allra flesta fall. 

 

Expansion

Vid uppsättning av takrännor måste vederbörlig hänsyn tas till expansion av takrännorna, som ska kunna röra sig fritt. För längder över 15 m ska expansionsmöjlighet byggas in i rännorna, i form av expansionsfogar. Fria ändar, där rännan kan röra sig fritt oberoende av byggnaden, räknas som en expansionsmöjlighet. På fastigheter med valmat tak, eller U- och T-formade hus, ska hänsyn tas till expansionsproblem i alla hörn, vid geringar, både utvändigt och invändigt, där takrännorna inte har möjlighet att expandera fritt. Där kan det behövas expansionsmöjlighet var 4:e meter, beroende på rådande förhållanden.


Takrännor typer/storlekar

Till huvudsidan om takrännor