Installation af VMZINC tagrender

Vi anbefaler at VMZINC tagrender monteres af en blikkenslager. At montere zinktagrender er et håndværk. De opsættes og loddes sammen i 100% vandtætte samlinger. Resultatet er et afvandingssystem i høj kvalitet der holder i mange år.  Leder du efter en blikkenslager - Søg her.


Fald på tagrenden

Tagrender opsættes i rendejern, hvis muligt med 2 mm fald pr. meter (med fald mod nedløb). En egentlig selvrensende effekt opnås først ved et fald på 5 mm pr. m. Der kan være kosmetiske eller andre praktiske årsager til, at det ikke altid er muligt at opsætte render med fald. At der bliver stillestående vand i tagrenden har i praksis vist sig ikke at give årsag til problemer og vil ikke blive anset som værende en fejl. Bemærk at tagrender er fremstillet med overhøjde i bagkanten mellem 10-15 mm. og bør opsættes med denne overhøjde. Dette er for at lede vand fra tagrenden ud over forvulsten, og dermed længst væk fra bygningen, i tilfælde af tilstoppede nedløb eller skybrud.

Rendejern/konsoljern

Tagrender opsættes i rendejern, med en afstand mellem 50 - 60 cm. Rendejern bør være fremstillet af varmgalvaniseret stål mindst 25 x 4 mm og forsynet med en pånittet fjeder af en kvalitet, der kan holde tagrenden på plads. Fjederen kan være udført i galvaniseret jern eller zink. Rendejern findes i 2 hovedgrupper. Konsoljern, der er beregnede til montering på stern, eller skaftede rendejern, der er beregnede til opbukning op ad tag og fastgørelse på tagfod eller taglægterne. Mål på rendejernene angives efter tagrendens tilskæringsmål. Rendejern og konsol leveres også beklædt med QUARTZ-ZINC og ANTHRA-ZINC, så de, i overfladen, passer fuldstændigt med renden.


Nedløb

VMZINC nedløbsrør fremstilles i massiv zink efter EN 612 norm. Dimension på nedløb angives i nedløbsrørets nominelle diameter. Nedløb forbindes til tagrenden med tudstykker og føres ind til muren på bygningen med bøjninger i passende grader. Nedløbet fastgøres til væggen med hængselsstifter der monteres med passende afstande, normalt for hver max. 2 m, og tilsluttes afløb eller drænsystem. Afstanden mellem nedløb skal tilpasses forholdene, så regnvand kan afledes fra tagrenden. Et nedløb for hver ca. 10 m løbende tagrende er passende for de fleste forhold. 


Ekspansion

Ved opsætning af tagrender skal der tages behørigt hensyn til ekspansionen af tagrenderne, som skal kunne bevæge sig frit. Ved længder over 15 m skal der indbygges ekspansionsmuligheder i tagrenderne, i form af ekspansionssamlinger. Frie ender, hvor renden kan bevæge sig frit uafhængig af bygningen, regnes for en ekspansionsmulighed. Ved huse med afvalmede gavle, eller U- og T-formede huse skal der tages hensyn til ekspansionsproblemer i alle hjørner, ved geringer, både udvendige og indvendige, hvor tagrenderne ikke har mulighed for at ekspandere frit. Her kan det være nødvendigt med ekspansionsmuligheder helt ned til hver 4. meter, afhængig af forholdene.


Tagrender typer/størrelser

Tagrende- og nedløb tilbehør

Mere om VMZINC tagrender