Integritetspolicy

Vilka är vi?

 

Denna integritetspolicy reglerar behandlingen av personuppgifter av VM Building Solutions med huvudkontor i Vilvoorde 1800, Havendoklaan 12B och med organisationsnummer BTW BE0631.891.256. VM Building Solutions är en del av Fedrus International Group med huvudkontor på Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, med organisationsnummer BTW BE0630.779.617 och med kontaktadressen *@*.com.

 

VM Building Solutions och Fedrus International Group (Företaget) är skyldiga att skydda dina personuppgifter. För tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (nedan kallad GDPR), är Företaget personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive när du använder vår webbplats, och när du interagerar med oss via e-post, post, telefon eller på annat sätt, till exempel genom att beställa prover eller lägga en beställning. Kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy.

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi?

 

De personuppgifter vi samlar in från dig på webbplatsen är begränsade till att kunna besvara dina frågor och används för att skicka information om tekniska uppdateringar, produktuppdateringar och branschevenemang. Personuppgifter kan omfatta följande:

- din titel, förnamn och efternamn.

- din arbetsrelaterade e-postadress (för vissa människor, t.ex. husägare, självbyggare osv. kan detta vara en e-postadress till hemmet – om du väljer att uppge en sådan).

- ditt yrke.

- dina kontakt- och marknadsföringspreferenser

- Förutom ovanstående uppgifter lagrar vi inga andra personuppgifter.

 

När du lägger en beställning hos oss eller deltar i en utbildning kan vi behandla följande uppgifter:

- personlig information eller företagsinformation 

- kontaktuppgifter

- finansiell information som bankkonto, transaktioner och fakturor

- orderhistorik

- utbildning eller fortbildning

- kontakt- och marknadsföringspreferenser 

- huvuddistributör

 

 

Vad används uppgifterna till?

 

Vi ber om ditt samtycke på vår webbplats för att behandla dina uppgifter när du fyller i ett formulär för nedladdning och/eller begär teknisk information, tekniska ritningar, litteratur, prover osv. Vi ber också om att få läggas till i din e-postlista. Vi kan använda dina personuppgifter för att uppdatera dig om teknisk information, produkter, litteratur och fallstudier när så är tillämpligt. 

 

Emellanåt anordnar vi även regionala arkitekt- eller utbildningsevenemang som du kanske vill delta i. Dina e-postadresser används för att bjuda in dig till sådana evenemang. Kommersiell e-post, nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang kan skickas till dig och behandlas enligt principerna om samtycke eller för befintliga kunder enligt principen om berättigat intresse.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot information från oss genom att utöva dina rättigheter att avregistrera dig i samband med utskick eller genom att kontakta oss: info@vmbuildingsolutions.com

 

Vi kan även använda informationen till att skapa statistik över besök på vår webbplats för att förbättra dess innehåll enligt din profil. 

 

Företaget använder inte dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, litteratur eller annan marknadsföringsinformation per post (om detta inte specifikt uttryckts). Vi använder inte heller dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringskampanjer per telefon. Eventuell telefonkontakt kommer att röra ett specifikt projekt, tekniska förfrågningar, CPD-seminarium, tekniska uppdateringar eller produktuppdateringar. Vi kommer främst att kontakta dig via e-post. Om du föredrar att inte ha någon framtida kontakt från företaget kan du AVREGISTRERA dig här eller på vår webbplats, https://www.vmzinc.com/sv-se/juridisk-information

 

 

Överföring av personuppgifter

 

De personuppgifter vi har kan överföras till Företaget enbart i syfte att använda administrationsverktyg för gruppdatabasen. Till exempel levereras produktuppdateringar eller inbjudningar till arkitektevenemang via en plattform i Frankrike. Detta är den enda anledningen till att sådana data kommer att överföras och alltid finnas kvar inom Företaget.

 

Dina uppgifter kommer inte att handlas, säljas, hyras ut eller vidarebefordras till tredje part, med undantag för några noggrant utvalda processorer inom Företaget, som kan hjälpa oss med våra uppgifter såsom webbshopen, vår onlinebaserade IKT-plattform, betalningshantering, redovisning, antispionprogram och säkerhetskopieringstjänst. 

 

I sällsynta fall kan det hända att Företaget måste lämna ut dina personuppgifter till följd av ett domstolsbeslut eller för att följa andra tvingande lagar och/eller förordningar. Företaget strävar efter att i förväg informera dig om detta, såvida det inte är underställt lagstadgade begränsningar.

 

 

Tidsperiod för lagring av uppgifter

 

Data relaterade till formulär som fylls i på vår webbplats lagras i högst 24 månader, såvida inte en kommersiell relation inleds mellan dig och Företaget eller du beslutar dig för att utöva dina rättigheter att avregistrera dig.

 

Personuppgifterna lagras av Företaget och behandlas under den period som krävs för behandling, juridiska förpliktelser och för det avtalsmässiga förhållandet mellan Företaget och den registrerade.

 

 

Säkerhetsåtgärder

 

Företaget har utvecklat säkerhetsåtgärder som har justerats på teknisk och organisatorisk nivå för att förhindra förstörelse, förlust, förfalskning, modifiering, förbjuden åtkomst eller felaktigt vidarebefordran till tredje part av personuppgifter samt all annan förbjuden behandling av dessa data.

 

Under inga omständigheter kan Företaget hållas ansvarigt för direkta eller indirekta förluster till följd av felaktig eller olaglig användning av dina personuppgifter av en tredje part.

 

Du måste alltid följa säkerhetsanvisningarna, vilket även inbegriper att förhindra all förbjuden åtkomst till dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord. Du är ensamt ansvarig för användningen av webbplatsen på din dator, IP-adress och dina identitetsuppgifter samt för sekretessen för dessa.

 

De registrerades rättigheter

 

Det är din rättighet enligt GDPR att klaga till integritetsmyndigheterna om du anser att företaget bryter mot GDPR vid behandling av dina uppgifter.

 

 1. Rätt till åtkomst
 2. Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter (ofta kallat åtkomst till uppgifter).
 3. Den registrerade kan lämna in en begäran om tillgång till ett ämne muntligen eller skriftligen.
 4. Företaget har en månad på sig att besvara en begäran.
 5. Företag kan i de flesta fall inte ta ut någon avgift för att behandla en begäran.

 

2. Rätt till rättelse

 • GDPR omfattar en rätt för den registrerade att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade om de är ofullständiga.
 • Den registrerade kan inkomma med en begäran om korrigering muntligen eller skriftligen.
 • Företaget har en kalendermånad på sig att besvara en begäran.

 

3. Rätt till radering

 • GDPR omfattar en rätt för den registrerade att få sina personuppgifter raderade.
 • Rätten till radering kallas även ”rätten att bli bortglömd”.
 • Den registrerade kan begära radering muntligen eller skriftligen.
 • Företaget har en månad på sig att besvara en begäran.
 • Rättigheten är inte absolut och gäller endast under vissa omständigheter.
 • Denna rättighet är inte det enda sättet som GDPR ålägger dig en skyldighet att överväga om du ska radera personuppgifter.

 

4. Rätten till begränsning av behandling

 • Den registrerade har rätt att begära begränsning eller sekretess för sina personuppgifter.
 • Detta är inte en absolut rättighet och gäller endast under vissa omständigheter.
 • När behandlingen är begränsad har du rätt att lagra personuppgifterna men inte använda dem.
 • En registrerad kan begära begränsning muntligen eller skriftligen.
 • Du har en kalendermånad på dig att besvara en begäran.
 • Denna rättighet har ett nära samband med rätten till rättelse (artikel 16) och rätten att göra invändningar (artikel 21).

 

5. Rätt att göra invändningar

 • GDPR ger under vissa omständigheter de registrerade rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter.
 • Registrerade har en absolut rättighet att förhindra att deras uppgifter används för direktmarknadsföring.
 • I andra fall där rätten att göra invändningar gäller kan Företaget eventuellt fortsätta behandlingen, om det kan påvisa att det finns en tvingande grund till detta.
 • Företaget ska informera de registrerade om rätten att göra invändningar.
 • En registrerad kan göra invändningar muntligen eller skriftligen.
 • Företaget har en kalendermånad på sig att besvara en invändning.

 

6. Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering

GDPR har bestämmelser om

 • automatiserat individuellt beslutsfattande (att fatta ett beslut enbart på automatiserat sätt utan mänskligt engagemang); och
 • profilering (automatisk behandling av personuppgifter för att utvärdera vissa saker om en person). Profilering kan vara en del av en automatiserad beslutsprocess.
 • GDPR gäller för alla typer av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering.
 • Artikel 22 i GDPR har ytterligare regler för skydd av individer om Företaget endast fattar automatiserade beslut som har rättsliga eller liknande betydande effekter på dem.
 • Företaget kan endast fatta denna typ av beslut där beslutet är
 • nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal; eller
 • godkänt av EU-lagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning som gäller för den registeransvarige; eller
 • baserat på individens uttryckliga samtycke.

 

Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter som företaget innehar, antingen via

 • Telefon:      +33 (0)1 49 72 41 41
 • E-post:         info@vmbuildingsolutions.com
 • Post:            ** VM Building Solutions SAS Les Merciriales Tour du Ponant 40, rue Jean Jaurès 93 176 Bagnolet Cedex, Frankrike

 Företaget måste lämna denna information inom 1 månad. 

 

Ändringar

 

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för eventuella ändringar.

Senast uppdaterad version: 01/10/2019