Adatvédelmi irányelvek

RGPD

A VM Building Solutions (a Társaság) elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok, köztük az 1998. évi adatvédelmi törvény és - annak 2018. május 25-i hatálybalépésétől kezdve - az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) (együttesen: adatvédelmi törvény) alkalmazásában a Társaság az adatkezelő. Adatvédelmi Nyilatkozatunk elmagyarázza, hogy mit teszünk az Öntől gyűjtött személyes adatokkal, beleértve azt is, amikor Ön használja a weboldalunkat, és amikor offline más módon lép kapcsolatba velünk, például ha mintákat, irodalmat stb. kér. Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, illetve amikor e-mailben, postai úton, faxon vagy telefonon lép kapcsolatba velünk.

 

Az összegyűjtött információk

Az űrlapok segítségével gyűjtött személyes adatokat csak korlátozottan használjuk fel, hogy válaszolhassunk kérdéseire, valamint arra, hogy műszaki frissítéseket, termékfrissítéseket és az iparági eseményekről szóló híreket küldjünk Önnek. A személyes adatok a következőket foglalhatják magukban:

- az Ön titulusát, vezeték- és keresztnevét;

- az Ön munkájával kapcsolatos e-mail címét ( egyes személyek, pl. lakástulajdonosok, saját célra építők stb. esetében ez lehet otthoni e-mail cím is - amennyiben ezt kívánja megadni);

- az Ön foglalkozását;

- kapcsolattartási és marketing jellegű adatait;

- A fent felsoroltakon kívül más személyes adatot nem tárolunk.

A vállalat nem osztja meg az Ön személyes adatait semmilyen más külső harmadik féllel.

A hírlevélre való feliratkozáshoz és az e-mailekhez gyűjtött személyes adatokat biztonságos protokollok szerint kezeljük, és lehetővé tesszük a VM Building Solutions számára, hogy a szoftveralkalmazásokban kezelje a kapott kéréseket.


Az összegyűjtött információk felhasználása

Miután Ön letöltötte és/vagy megkapta a kért műszaki információkat, műszaki rajzokat, szakirodalmat, mintákat stb., az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt a műszaki információkról, termékekről, szakirodalomról és adott esetben esettanulmányokról. Alkalmanként regionális építészeti rendezvényeket vagy képzési eseményeket is tartunk, amelyeken Ön esetleg részt kíván venni. Az Ön e-mail címét arra használjuk, hogy meghívjuk Önt az ilyen eseményekre.

A kitöltött űrlapok megküldésével (kapcsolatfelvételi vagy dokumentumok iránti kérelem) Ön tudomásul veszi és hozzájárul az Önre vonatkozó információk gyűjtéséhez. Hasonlóképpen, az internetes oldalunkhoz való hozzáféréssel Ön tudomásul veszi, hogy a következőkkel egyetért, és hozzájárul az Önre vonatkozó informatikai információk gyűjtéséhez. Ezeket az információkat azért gyűjtjük, hogy jobban megismerjük Önt, és személyre szabott válaszokat tudjunk adni Önnek.

Ha nem szeretne további információkat kapni tőlünk, bármikor lehetősége van élnie leiratkozási jogával. Lépjen kapcsolatba velünk a info@vmbuildingsolutions.com címen. Ezeket az információkat is felhasználjuk, hogy statisztikát készítsünk a honlapunk látogatottságáról, hogy az Ön érdeklődésének megfelelően fejleszthessük a tartalmat.

Az általunk tárolt személyes adatok külföldre is továbbíthatók a Vállalaton belül, kizárólag a csoportos adatbáziskezelő eszközök használatának céljára. Például a termékfrissítéseket vagy építészeti rendezvényekre való meghívásokat egy franciaországi székhelyű platformon keresztül juttatjuk el. Ez az egyetlen ok, amiért az ilyen adatok továbbításra kerülnek, és mindig a Társaságon belül maradnak.

A vállalat nem használja fel az Ön személyes adatait hírlevelek, irodalom vagy más marketinginformációk postai úton történő küldésére (kivéve, ha ezt kifejezetten kéri). Az Ön személyes adatait nem használjuk fel telefonos marketingkampányok lebonyolítására. Bármilyen telefonos kapcsolatfelvétel csak egy projektre, műszaki kérdésre, CPD-szemináriumra vagy műszaki vagy termékfrissítésre vonatkozna. Elsősorban e-mailben vennénk fel Önnel a kapcsolatot. Ha nem szeretné, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel, a Társaságtól, itt vagy a weboldalunkon, a https://www.vmzinc.com/hu-hu/jogi-tajekoztatas címen leiratkozhat.


Felhasználási idő

Az oldalunkon kitöltött űrlapokkal kapcsolatos adatokat legfeljebb 24 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha Ön és a VM Building Solutions vállalat között kereskedelmi kapcsolat kezdődik, vagy ha Ön úgy dönt, hogy élni kíván a leiratkozási jogával.


Az Ön jogai

A GDPR értelmében Önnek joga van panaszt tenni az illetékes hatóságnál, ha úgy érzi, hogy a Társaság a fentiektől eltérő módon kezeli az Ön személyes adatait, vagy a GDPR-irányelveit az Ön tájékoztatása nélkül megváltoztatja.


1. A tájékoztatáshoz való jog

 • Az egyéneknek joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak személyes adataik gyűjtéséről és felhasználásáról. Ez a GDPR egyik legfontosabb átláthatósági követelménye.
 • A Vállalatnak tájékoztatást kell nyújtania az egyének számára, többek között a következőkről: a személyes adatok feldolgozásának céljai, az adott személyes adatok tárolásának módja, és hogy kikkel osztja meg azokat. Ezt nevezzük "adatvédelmi tájékoztatásnak".
 • A Társaságnak az adatvédelmi tájékoztatást akkor kell az egyének rendelkezésére bocsátania, amikor személyes adataikat begyűjti.
 • Ha a Társaság más forrásból szerezne személyes adatokat, akkor az adatok megszerzését követő ésszerű időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatnia kell az egyéneket az adatvédelmi információkról.
 • A Társaság által az embereknek nyújtott tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, valamint világos és közérthető nyelvezetet kell használnia.
 • Minden vállalatnak rendszeresen felül kell vizsgálnia, és szükség esetén frissítenie kell az adatvédelmi információkat. Az egyént személyes adatainak minden új felhasználásáról tájékoztatniuk kell, mielőtt megkezdenék a feldolgozást.

 

2. A hozzáférési jog

 • Az egyéneknek joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez (általában az érintettek hozzáférési joga).
 • Az egyének szóban vagy írásban nyújthatnak be hozzáférési kérelmet.
 • A vállalatoknak egy hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a kérelemre.
 • A vállalatok a legtöbb esetben nem számíthatnak fel díjat a kérelem feldolgozásáért.

 

3. A helyesbítéshez való jog

 • A GDPR tartalmazza az egyének azon jogát, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy hiányos adatok esetén kiegészítsék.
 • Az egyén szóban vagy írásban kérheti a helyesbítést.
 • A Társaságnak egy naptári hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a kérelemre.

 

4. A törléshez való jog

 • A GDPR előírja az egyének számára a személyes adatok törléséhez való jogot.
 • A törléshez való jog "az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog" néven is ismert.
 • Az egyének szóban vagy írásban kérhetik a törlést.
 • A Társaságnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a kérelemre.
 • A jog nem feltétlen, és csak bizonyos körülmények között alkalmazható.
 • Ez a jog nem az egyetlen módja annak, hogy a GDPR kötelezi Önt a személyes adatok törlésének megfontolására.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az egyéneknek joguk van kérni személyes adataik kezelésének korlátozását vagy törlését.
 • Ez nem feltétlen jog, és csak bizonyos körülmények között alkalmazható.
 • A korlátozott adatkezelés esetén Ön jogosult a személyes adatokat tárolni, de nem használhatja fel azokat.
 • Az egyén szóban vagy írásban kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • A kérelem megválaszolására egy naptári hónap áll rendelkezésére.
 • Ez a jog szorosan kapcsolódik a helyesbítéshez való joghoz (16. cikk) és a kifogásolási joghoz (21. cikk).

 

6. A kifogásolási jog

 • A GDPR bizonyos körülmények között biztosítja az egyének számára a személyes adataik feldolgozása elleni kifogástétel jogát.
 • Az egyéneknek feltétlen joguk van arra, hogy megakadályozzák adataik közvetlen marketing célú felhasználását.
 • Más esetekben, amikor a kifogásolási jog érvényesül, a Társaság folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítani tudja, hogy erre kényszerítő oka van.
 • A Társaságnak tájékoztatnia kell az egyéneket a kifogásolási jogukról.
 • Az egyén szóban vagy írásban tiltakozhat.
 • A Társaságnak egy naptári hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a kifogással kapcsolatos kérdésekre.

 

7. Az automatizált döntéshozatallal és profilkészítéssel kapcsolatos jogok

A GDPR a következőkre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza:

 • az automatizált egyedi döntéshozatal (kizárólag automatizált eszközökkel, emberi közreműködés nélkül történő döntéshozatal); és
 • profilalkotás (személyes adatok automatizált feldolgozása egy adott személyre vonatkozó bizonyos értékelések céljából). A profilalkotás része lehet az automatizált döntéshozatali folyamatnak.
 • A GDPR minden automatizált egyedi döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozik.
 • A GDPR 22. cikke további szabályokat tartalmaz az egyének védelmére, ha a Társaság kizárólag olyan automatizált döntéshozatalt hajt végre, amelynek jogi vagy hasonlóan jelentős hatásai vannak rájuk nézve.
 • A Vállalat csak akkor végezhet ilyen típusú döntéshozatalt, ha a döntés

  szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy

 • az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi; vagy
 • az egyén kifejezett hozzájárulásán alapszik.

 

A Társaság által tárolt személyes adataihoz való hozzáférést a következő módon kérheti;

A vállalatnak ezt az információt egy hónapon belül meg kell adnia.

Jogi tájékoztatás