Personvernerklæring

Hvem er vi?

Denne personvernerklæringen regulerer behandlingen av personopplysninger i VM Building Solutions med hovedkontor i Vilvoorde 1800, Havendoklaan 12B og med organisasjonsnummer BTW BE0631.891.256. VM Building Solutions er en del av Fedrus International Group med hovedkontor i Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, med organisasjonsnummer BTW BE0630.779.617 og med kontaktadressen: info@vmbuildingsolutions.com.

VM Building Solutions og Fedrus International Group (Selskapet) er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. I henhold til gjeldende personvernlovgivning, inkludert den generelle personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) (heretter GDPR), er Selskapet behandlingsansvarlige for behandling av personopplysningene dine. Personvernerklæringen vår forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine, inkludert når du bruker nettstedet vårt, og når du samhandler med oss via e-post, post, telefon eller på andre måter, for eksempel ved å be om prøver eller legge inn en bestilling. Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss.


Hvilke opplysninger behandler vi?

Personopplysningene vi samler inn fra deg på nettstedet, er begrenset til bare å besvare spørsmålene dine og brukes til å sende deg tekniske oppdateringer, produktoppdateringer og bransjehendelser. Personopplysninger kan omfatte følgende:

-  Tittel, fornavn og etternavn.

-  Din profesjonelle e-postadresse (for noen personer f.eks. huseiere, kan dette være en e-postadresse til hjemmet, hvis du ønsker å sende inn dette).

-  Ditt yrke.

-  Dine kontakt- og markedsføringspreferanser.

-  Med unntak av de ovennevnte opplysningene, lagrer vi ingen andre personopplysninger.

 

Når du legger inn en ordre hos oss eller følger en opplæring, vil vi behandle følgende opplysninger:

- personopplysninger eller firmaopplysninger; 

- kontaktopplysninger;

- finansielle opplysninger som bankkonto, transaksjoner og fakturaer;

- ordrehistorikk;

- utdanning eller videreutdanning;

- kontakt- og markedsføringspreferanser; 

- hoveddistributør,

 

 

Hva brukes opplysningene til?

På nettstedet ber vi om ditt samtykke til å behandle opplysningene dine når du fyller ut et skjema til nedlasting og/eller ber om teknisk informasjon, tekniske tegninger, litteratur, prøver osv. Vi ber også om å bli lagt til i e-postlisten din. Vi kan bruke personopplysningene dine til å oppdatere deg om teknisk informasjon, produkter, litteratur og casestudier når det er relevant. 

Vi arrangerer også av og til regionale arrangementer for arkitekter eller ulike former for opplæring som du kanskje kan ønske å delta på. E-postadressene dine brukes til å invitere deg til slike arrangementer. Kommersiell e-post, nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer kan sendes til deg og behandles etter prinsippene om samtykke eller for eksisterende kunder i henhold til prinsippet om legitim interesse.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Du kan når som helst slutte å motta henvendelser fra oss ved å utøve dine rettigheter til å avslutte abonnementet på utsendelse eller ved å kontakte oss: info@vmbuildingsolutions.com

Vi kan også bruke opplysningene til utarbeidelse av statistikk over besøk på nettstedet vårt, for å forbedre innholdet etter profilen din. 

Selskapet bruker ikke personopplysningene dine til å sende nyhetsbrev, litteratur eller annen markedsføringsinformasjon per post (med mindre du spesifikt ber om det). Vi bruker heller ikke personopplysningene dine til å gjennomføre markedsføringskampanjer på telefon. Enhver telefonkontakt er spesifikk for et prosjekt, teknisk forespørsel, CPD-seminar, teknisk oppdatering eller produktoppdatering. Vi kontakter deg primært via e-post. Hvis du ønsker å unngå all fremtidig kontakt fra Selskapet, kan du AVMELDE deg her eller på nettstedet vårt https://www.vmzinc.com/nb-no/juridiske-opplysninger

 

Overføring av personopplysninger

Personopplysningene vi har kan overføres til Selskapet utelukkende med tanke på å bruke verktøy for administrasjon av gruppens database. For eksempel leveres produktoppdateringer eller invitasjoner til arkitektur-arrangementer via en plattform basert i Frankrike. Dette er den eneste grunnen til at slike opplysninger vil bli overført og alltid forbli innenfor Selskapet.

Opplysningene dine vil ikke bli overført, solgt, utleid eller videresendt til tredjepart, unntatt til noen nøye utvalgte personer i Selskapet, som skal hjelpe oss med levering av noen av våre oppgaver som nettbutikk, vår online IKT-plattform, behandling av betalinger, regnskapstjenester, complianceprogramvare og sikkerhetskopieringstjeneste. 

I sjeldne tilfeller kan det forekomme at Selskapet må videreformidle personopplysningene dine som følge av en rettskjennelse eller for å overholde andre obligatoriske lover og/eller forskrifter. Selskapet streber etter å informere deg om dette på forhånd, med mindre dette er underlagt lovbestemte begrensninger.


Lagringstid

Data fra skjemaer på nettsted vårt oppbevares i maksimalt 24 måneder, med mindre kommersielle forhold begynner mellom deg og Selskapet, eller du beslutter å utøve dine rettigheter til å få slettet opplysningene dine.

Personopplysningene oppbevares av Selskapet og behandles i en periode som kreves for behandling, juridiske forpliktelser og for det kontraktsmessige forholdet mellom Selskapet og den registrerte.


Sikkerhetstiltak

Selskapet har utviklet sikkerhetstiltak som er tilpasset det teknologiske og organisatoriske nivået for å hindre ødeleggelse, tap, forfalskning, endring, ulovlig tilgang eller feilaktig videreformidling til tredjeparter av personopplysninger, samt enhver annen forbudt behandling av disse dataene.

Selskapet kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av feil eller ulovlig bruk av dine personopplysninger av en tredjepart.

Du må alltid overholde sikkerhetsinstruksjonene, inkludert å hindre at andre får tilgang til brukernavn og passord. Du er eneansvarlig for bruken av nettstedet på din datamaskin, IP-adresse, brukernavn/passord og for å beskytte disse.

 

De registrertes rettigheter

I henhold til GDPR har du rett til å klage til personvernmyndighetene hvis du mener at Selskapet bryter GDPR ved behandling av dine data.

 

1. Retten til tilgang

 • Enkeltpersoner har rett til å få tilgang til sine personopplysninger (ofte kalt sakstilgang).
 • Enkeltpersoner kan sende inn en forespørsel om tilgang til et tema muntlig eller skriftlig.
 • Bedrifter har én måned på å svare på en forespørsel.
 • Bedrifter kan i de fleste tilfeller ikke belaste et gebyr for å behandle en forespørsel.

 

2. Rett til korrigering

 • GDPR omfatter en rett for enkeltpersoner til å få korrigert eller komplettert uriktige personopplysninger hvis de er ufullstendige.
 • En enkeltperson kan sende inn en muntlig eller skriftlig forespørsel om korrigering.
 • Bedriften har én kalendermåned til å svare på en forespørsel.

 

3. Retten til sletting

 • GDPR innfører en rett for enkeltpersoner til å få slettet personopplysninger.
 • Retten til sletting er også kjent som 'retten til å bli glemt'.
 • Enkeltpersoner kan muntlig eller skriftlig be om sletting.
 • Selskapet har én måned på seg til å svare på en forespørsel.
 • Retten er ikke absolutt og gjelder bare under visse omstendigheter.
 • Denne retten er ikke den eneste måten GDPR pålegger deg en forpliktelse til å vurdere om du skal slette personopplysninger.

 

4. Retten til begrenset behandling

 • Enkeltpersoner har rett til å be om begrensning eller hemmeligholdelse av sine personopplysninger.
 • Dette er ikke en absolutt rett og gjelder bare under visse omstendigheter.
 • Når behandlingen er begrenset, kan du lagre personopplysningene, men ikke bruke dem.
 • En enkeltperson kan be muntlig eller skriftlig om begrensning.
 • Du har én kalendermåned til å svare på en forespørsel.
 • Denne retten er nært knyttet til retten til å korrigere opplysninger (artikkel 16) og retten til å protestere (artikkel 21).

 

5. Retten til å protestere

 • GDPR gir under visse omstendigheter enkeltpersoner rett til å motsette seg behandlingen av sine personopplysninger.
 • Enkeltpersoner har en absolutt rett til å hindre at opplysningene deres brukes til direktemarkedsføring.
 • I andre tilfeller der retten til å protestere gjelder, kan Selskapet fortsette behandlingen dersom Selskapet kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten.
 • Selskapet er ansvarlig for å informere enkeltpersoner om deres rett til å protestere på behandling av deres personopplysninger.
 • En person kan protestere muntlig eller skriftlig.
 • Virksomheten har én kalendermåned til å svare på en protest.

 

6. Rettigheter i forbindelse med automatisert beslutningstaking og profilering

GDPR har bestemmelser om

 • automatisert individuell beslutningstaking (å ta en beslutning utelukkende på automatiserte måter uten menneskelig involvering); og
 • profilering (automatisk behandling av personopplysninger for å evaluere bestemte ting om en person). Profilering kan være en del av en automatisert beslutningsprosess.
 • GDPR gjelder all automatisert individuell beslutningstaking og profilering.
 • Artikkel 22 i GDPR har ytterligere regler som skal beskytte enkeltpersoner dersom Selskapet utelukkende utfører automatisert beslutningstaking som har juridiske eller lignende vesentlige virkninger på dem.
 • Selskapet kan bare utføre denne typen beslutningstaking der beslutningen er
 • nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt; eller
 • godkjent av EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning som gjelder for den behandlingsansvarlige; eller
 • basert på individets uttrykkelige samtykke.


Du kan be om tilgang til personopplysninger som selskapet har tilgang til via:

 • Telefon:      +33 (0)1 49 72 41 41
 • E-post:         info@vmbuildingsolutions.com
 • Post:            ** VM Building Solutions SAS Les Merciriales Tour du Ponant 40, rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet Cedex

 Selskapet må oppgi denne informasjonen innen 1 måned. 

 

Endringer:

Disse personvernreglene kan endres. Vi anbefaler at du leser disse personvernreglene regelmessig for eventuelle endringer.

Sist oppdatert versjon: 01.10.2019