Saga La Vieille Montagne

Tien episodes vertellen het verhaal van 200 jaar VMZINC.

Episode 1:

De pioniers

Ons verhaal begint eind 1805 in de Franse regio Ourthe, een gebied dat ongeveer overeenkomt met het huidige Wallonië, een van de drie regio's in België, in de tijd dat Napoleon I de dienst uitmaakte.

Episode 2: 

De ontwikkelaars

We zijn tot 1813 gekomen, het jaar dat het octrooi voor zinkverfijning van abt Dony, door François-Dominique Mosselman werd gekocht. 

Episode 3: 

De gouden eeuw

Het zink van La Vieille Montagne maakte in twee decennia een ongekende groei door. Ook Baron Eugène Haussmann zag het nut van zink in: hij gebruikte het om de Parijse daken te bedekken, waardoor het regenwater op de daken kon worden opgevangen. Een innovatie die het leven van de Parijzenaren veranderde.

Episode 4: 

De mijn van Moresnet

Waar kwam het zinkerts eigenlijk vandaan? Dat kwam uit de beroemde Altenberg-mijn (oftewel la Vieille Montagne, waar ook onze bedrijfsnaam vandaan komt) die in een klein gebied tussen Nederland en Pruisen ligt.

Episode 5: 

Sociale relaties

We weten maar weinig over het sociale beleid van de eerste directeuren, Jean Jacques Dony en François-Dominique Mosselman, maar wel is bekend dat er onder de leiding van Charles de Brouckère (van 1841 tot 1847) opvallende initiatieven werden genomen, zeker voor de eerste helft van de 19e eeuw.

Episode 6: 

Zware tijden

In 1914 kwamen de Duitse mijnen en fabrieken van Vieille Montagne onder toezicht van een speciale Duitse commissaris te staan. De mijnen en fabrieken in bezette gebieden bleven produceren zolang er genoeg erts was. Maar ze weigerden producten te maken die waarschijnlijk zouden worden gebruikt voor het produceren van wapens.

Episode 7: 

Opkomst van de elektrolyse

Bij Vieille Montagne had de crisis van 1919 tot 1921 een grote impact, niet alleen door de verlaagde productie (*), maar ook door lagere prijzen, winstcijfers en werkgelegenheid.

Episode 8: 

1945-1961

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog stond Vieille Montagne er behoorlijk slecht voor. De jaarlijkse productie van zink was in 1946 tot minder dan 60.000 ton gedaald.

Episode 9: 

1970-2000

Leiden is plannen. Je moet altijd voorbereid zijn op zware tijden, ook als ze nooit komen. De vorige episode van dit verhaal eindigde aan het begin van de jaren 60. Vieille Montagne had zijn waardigheid en dynamiek na de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog teruggekregen en was klaar voor de toekomst.

Episode 10 : 

Onze toekomst

Het legendarische verhaal van Vieille Montagne kunnen we niet zo maar afsluiten met een korte beschrijving van de huidige situatie van het bedrijf. Want de geschiedenis van Vieille Montagne is nog steeds bezig.