Zpracování a údržba

Naše rady pro skladování, kvalitní řemeslné zpracování  a údržbu

Podmínky a doporučení pro skladování

Pro zachování kvality titanzinku VMZINC musí být dodržena následující doporučení:

  • Tabule a svitky musí být skladovány v zastřešeném, dobře větraném a suchém skladu.
  • Tabule a svitky musí být uloženy na paletě, aby byla zajištěna separace od země a dostatečný prostor pro ventilaci.
  • Palety musí být skladovány naležato, aby se předešlo deformaci plechu.
  • Při přepravě mohou být svitky položeny horizontálně nebo vertikálně, dle přání zákazníka. Doporučujeme uskladnit svitky v originálním balení.

V případě, že svitky jsou z důvodu nedostatku prostoru stohovány, musí být při skladování dodržena následující doporučení:

  • V případě, že svitky jsou dodány v horizontální poloze, musí být na paletách uloženy v originálním balení, nejlépe na samostatném regálu.
  • V případě, že svitky jsou dodány ve vertikální poloze, palety mohou být stohovány, a to maximálně 4 palety.

Doba skladování tabulí a svitků musí být co nejkratší, zejména na stavbách. V případě, že s titanzinkem není dobře manipulováno, mohou se objevit rýhy a hrbolky.

Vzhledem k roztahování a smršťování plechu mohou hlubší škrábance v průběhu zpracování a instalace způsobit trhlinky.

Tradični užívání titanzinku ve stavebnictví počítá s kladením válcovaných plechů na souvislý podklad.

Má-li zvolený podklad zajistit dlouhodobou funkčnost materiálu VMZINC, je třeba, aby vyhovoval následujícím požadavkům:

  1. Plošná kontinuita: souvislost podkladu je zajištěna, když výškový rozdíl mezi jednotlivými částmi tvořícími podklad nepřesahuje 2 mm. Stejně tak je třeba odstranit jakýkoli vyčnívající prvek, vrut nebo hřebík, který by mohl poškodit spodní stranu titanzinkového plechu. Firma zodpovĕdná za pokládku VMZINC musí před zahájením prací ověřit, zda byly tyto minimální požadavky splněny.
  2. Strukturální shoda: vzhledem ke specifickému zatížení projektované budovy se osoby zodpovědné za koncepci stavby (architekt a projekční kancelář ) musí ujistit o tom, zda specifickému zatížení projektu odpovídaji technické parametry systémů VMZINC. Specifickým zatížením projektu se má na mysli především vlastní hmotnost systému, provozní zatížení a zatížení dané klimatickými podmínkami (zatížení větrem a sněhem).
  3. Fyzikálně-chemická kompatibilita: projektanti musí zajistit, aby materiály, které jsou v přímém i nepřímém kontaktu s titanzinkem, s ním byly slučitelné.

Plošná kontinuita, strukturální shoda a fyzikálně-chemická kompatibilita podkladu musí být prověřeny již v okamžiku projektování střechy či fasády, aby bylo možné zvolit vhodný systém VMZINC.

Skladování a ventilace

Úkaz zvaný "bílý prášek"nemá žádnou souvislost s procesem přirozené patinace. V případě, že nedochází k ventilaci/provětrávání, z důvodu špatného skladování nebo špatných podmínek při přepravě nebo instalaci, vytváří se bílý prášek hydroxidu zinku, který není adhezní ani ochranný.

Poškození povrchu

Pokud při instalaci vzniknou drobné škrábance, časem díky  přirozené patianaci zmizí . V případě obzvláště rozsáhlých škrábanců doporučujeme poškozený prvek vyměnit.

Usazeniny soli

Na povrchu titanzinku se mohou tvořit usazeniny v důsledku působení silniční soli ze slaného vzduchu. Dešťová voda obvykle stačí k tomu, aby tyto usazeniny smyla nebo zredukovala. Pokud se zvýšené nánosy soli vytvořily v chráněných místech, např. pod okapy, které nepřicházejí do dostatečného kontaktu s dešťovou vodou, nemají tyto nánosy soli na materiál škodlivý vliv a nezpůsobují žádné korozní poškození.

Kontaminace plechu

Pokud během instalace dojde ke znečištění titanzinku,  je třeba materiál očistit. K tomuto nelze použít běžné čisticí prostředky. Také je třeba vzít v úvahu, že patina má samoregenerační účinek. Zbytky nečistot se časem opláchnou stékající dešťovou vodou.

Otisky prstů

Na titanzinkových površích (lesklých i předzvětralých) lze po zpracování občas pozorovat otisky prstů. Tomuto lze zabránit nošením ochranných rukavic při práci s titanzinkem.
K odstranění otisků prstů lze použít minerální olej STRUBÖL (lze získat od společnosti VMZINC).
Některé minerální oleje mohou se zinkem reagovat negativně. Dbejte proto na to, abyste používali pouze minerální oleje, které jsou doporučené pro povrchy VMZINC.
Tvorba patiny za pomoci atmosférických  vlivů, jako je vítr, déšť a působení vlhkosti , obvykle stačí k odstranění běžných stop, zanechaných po zpracování.

Ochranná folie

Většina výrobků VMZINC je dodávána s ochrannou fólií. Během instalace by se ochranná fólie neměla odstraňovat, aby nedošlo k poškození povrchu, měla by však být odstraněna ihned po instalaci,  z důvodu omezené odolnosti proti UV záření. Společnost VMZINC doporučuje odstranit ochrannou fólii nejpozději šest týdnů po instalaci. Obecně by měla být fólie odstraněna z celého povrchu najednou.

Směr válcování

Směr válcování je vyznačen na ochranné fólii. Důležité je, aby výrobky kladené vedle sebe byly vždy položeny ve stejném směru válcování. Pokud by byly  položeny v opačném směru válcování, zinkový povrch by se na slunečním světle jevil mírně odlišně.

Barevné odchylky

Zinek je přírodní materiál. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými prvky jsou běžné a nejsou neobvyklé. Tyto barevné odchylky se však časem minimalizují díky průběžné tvorbě ochranné patiny, která vytváří homogenní vzhled s jednotnějšími barvami.

Rovinnost

Mírné zvlnění plechu je běžnou součástí estetiky krytí na dvojitou stojatou drážku.

Viditelnost tohoto jevu závisí na denní době a úhlu osvitu a ustupuje s postupným vytvářením ochranné vrstvy (patiny) a tím zmatněním povrchu.

Na předzvětralých povrchových provedeních QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® nebo PIGMENTO® v červené, zelené, modré a hnědé barvě a povrchu AZENGAR® je zvlnění málo viditelné již od počátku.

Další témata

Fyzika stavby

Important information about water, condensation and ventilation

Slučitelnost

Possible combinations of zinc with other materials

Základní principy

Basic principles for roofing and cladding