VMZINC NATUR - BLANK ZINK

Den klassiska blanka titanzinken som efter en tid patinerar och får en elegant grå yta. Ett levande naturmaterial som bara blir vackrare med tiden. 

VMZINC NATUR - Blank zink

VMZINC består till 99,995 % av ren zink, med tillsats av koppar och titan för extra flexibilitet och styrka. Titanzink av högsta kvalitet. 

Blank zink har många användningsområden, som t.ex.:

  • Zinktak
  • Zinkfasader
  • Zinkinklädnad
  • Zinktakrännor

ZINC NATUR är metalliskt blank vid montering. Den naturliga patineringsprocessen börjar omedelbart efter monteringen. Efter ett antal år kommer den blanka zinken att få den eftertraktade grå färgen.

VMZINC blank zink passar perfekt både som zinktak och zinkfasad, men också som takrännor, inklädnad och takkupor.

Den blanka zinken erbjuder otaliga möjligheter för tillverkning av klassiska falsade plåtar samt fasadelement och fasadpaneler.Stort leveransprogram i VMZINC Natur (blank zink)

VMZINC Natur levereras i ett omfattande program av plåt, coils, takrännor samt tak- och fasadsystem. 

Ladda ner det tekniska databladet för VMZINC Natur (blank zink) här.

Privat villa.
Teknik: Stående fals

Privat villa.
Teknik: Stikfalspaneler med prægning. 

Erhvervsbygning
Teknik: Shingels

Erhvervsbygning
Teknik: Stående fals

Gratis varuprover – beställ här

Vareprøver overflader VMZINC

Beställ varuprover här

Patinering av VMZINC Natur (blank zink)

VMZINC Natur (blank zink) är ett levande naturmaterial som patinerar efter väder och vind. Den naturliga patineringsprocessen börjar direkt vid monteringen och efter ett antal år kommer den blanka zinken gradvis att bygga upp patineringsskiktet, för att slutligen få den eftertraktade grå färgen. 

Blank zink till tak, fasader, takrännor och inklädnad patinerar vanligtvis i ett relativt jämnt tempo, beroende på väderpåverkan och den miljö som zinken utsätts för. Zink som installeras nära havet patinerar till exempel snabbare än zink som installeras i inlandet. Dessutom patinerar tak och mer vågräta ytor snabbare än fasader. Innan patineringen blir homogen kan stora nyansskillnader, fläckar, ränder m.m. förekomma, vilket är en naturlig reaktion från zinken. 

Denna patineringsprocess innebär att färgen på zinken under en period kan framstå som ojämn på ytan. Detta är normalt och med tiden kommer det att jämna ut sig och bilda en jämn patinerad yta. Det tar som utgångspunkt 3-6 år för zinktak och upp till ca 10 år för zinkfasader innan den blanka zinken har bildat det slutliga lagret av patina, som ger den eftertraktade grå färgen. Tidsspannet beror dock mycket på påverkan från atmosfären och miljön och kan därför sträcka sig bortom angivet intervall.

Blank zink - byggeår.
Bygning: Aldershvile slotspavilion

Blank zink - ca. 10 år senere.
Bygning:  Aldershvile slotspavillon

Se fler vackra och unika ytbehandlingar från VMZINC:

QUARTZ-ZINC

Förpatinerad zink i ljusgrått.

AZENGAR

Mattstrukturerad blank zink.

PIGMENTO

Zink i fyra unika färger.