line-image
Events / 15 juni 2023

VMZINC delar ut stipendier till unga plåtslagare

Den 12 juni delades VMZINC's ”Stipendium för unga plåtslagare” ut på Kungliga Dramatiska Teaterns trappa.

utvalda
VMZINC har under en tid haft idén att instifta ett stipendium för unga plåtslagare. 
Detta har nu förverkligats och första stipendiaterna har utsetts, stipendiater är.

Emilia Siwertz – JW Plåtslageri AB
John Norberg – AB Bång & Lewerth
Jonatan Segelson – Odensala Plåtslageri AB


VMZINC´s stipendium för unga plåtslagare har som målsättningen att främja utbildning, kunskap och yrkesmässig utveckling inom plåtslagaryrket. Stipendiet ska innehålla bidrag till vidareutbildning för unga plåtslagare som vill utveckla sitt kunnande i, framför allt, zinkplåt men även kopparplåt.
Stipendiets mål är, utöver att öka de praktiska kunnandet, även öka medvetenheten om zinkplåts betydelse i byggnadskonstruktioner och arkitektur samt att lära sig förståelse om zinkens användningsområden och dess unika egenskaper som estetiskt vackert, hållbart och miljövänlig byggnadsmaterial.

VMZINC har som målsättning att årligen dela ut detta stipendium till 2-3 personer.
Kriterier för stipendiet är, ålder maximalt 30 år, bevisad erfarenhet, referensprojekt, inom plåtslagaryrket samt viljan att utvecka sina kunskaper är meriterande.

Stipendiet består av att vid VMZINC´s utbildningscenter i Bray-et-Lû, under ett antal dagar, få utbildning i zinkens historiska användning och praktiskt handhavande i tillverkning av ornament samt att genom projektbesök på kulturhistoriska byggnader i Paris lära sig förståelsen om zinkens användningsområdena och dess unika egenskaper.

VMZINC har i orten Bray-et-Lû bedrivit produktion av byggnadsplåt sedan 1837, detta då behovet av stora mängder zinkplåt blev aktuellt då, taken till husen som byggdes i Paris skulle täckas med zinkplåt.
Bray-et-Lû är en mindre ort belägen ca 70 km nordväst om Paris. Floden Epte och dess fors i Bray-et-Lû var avgörande för placeringen av fabriken, naturlig vattenkraft. Vid fabriken i Bray-et-Lû tillverkas i dag tak- och fasadsystem samt ornament.

För frågor om stipendiet eller andra frågor kontakta,

VM Building Solutions (VMZINC)
Manager Sweden
Christian Eriksson
christian.eriksson@vmbuildingsolutions.com
073-656 04 22