VMZINC ZINC PLUS  

ZINC PLUS er VMZINC, som på baksiden er belagt med en beskyttende overflate.  

ZINC PLUS leveres i følgende overflater: 

  • ZINC NATUR (VIVIEZ BLANK)
  • QUARTZ-ZINC
  • ANTHRA-ZINC

ZINC PLUS er spesielt godt egnet for gradrenner. Skjerpede krav til oppbygging av gradrenner betyr at man ofte opplever å måtte inndekke en gradrenne der det allerede er lagt ut et lag papp eller annet underlag. Det må ikke umiddelbart monteres sink rett på slike underlag. Av hensyn til konstruksjonen er det ofte heller ikke praktisk mulig å montere et strukturert skillelag. 

I denne situasjonen er ZINC PLUS en god løsning. ZINC PLUS kan brukes på mange ikke-kompatible overflater, som f.eks. takpapp, uten at det oppstår risiko for baksidekorrosjon.

Ønsker du en prøve på ZINC PLUS? Ring Thure Hanslien på tlf.: 922 50 796