Valg af tagrende- og nedløbsstørrelse

Som blikkenslager står man ofte i en situation, hvor man skal vælge størrelse på tagrender og nedløb. Man kan udregne den korrekte størrelse af tagrender og nedløb helt præcist ved hjælp af nogle formler. I det efterfølgende vil vi dog prøve at gøre det lidt mere simpelt og komme med nogle tommelfingerregler, der kan anvendes i langt de fleste situationer.
 

 

Regnintensitet - så kan du regne det ud

For at vide hvordan tagrender og nedløb skal dimensioneres, bliver man nødt til at have et tal for, hvor meget regn der falder. Det kaldes "regnintensitet".

Regnintensitet angives i l/ha/s. Det vil sige, hvor mange liter vand det regner på én hektar på ét sekund. En hektar er 10.000 m2.

I Danmark er normalnedbøren angivet til 140 l/ha/s iht. DS 432.3. Det vil sige140 liter vand pr. hektar pr. sekund. Lokalt kan der være andre værdier gældende.

Til sammenligning er et kraftig  regnskyl ca. 300 l/ha/s og et skybrud er omkring 500- 600 l/ha/s.
 

Tag højde for overbelastning

Normalt vil man ikke dimensionere efter at der skal kunne afvandes ved meget store regnintensiteter, dels ud fra et økonomisk synspunkt, og dels ud fra et praktisk synspunkt.

Det er nemlig langt fra sikkert, at det eksisterende kloaksystem kan aftage så store mængder vand som der er tale om ved skybrud. Derfor er man i reglen nødt til at acceptere, at der kan ske overbelastning af tagrenderne og nedløbene et par gange om året.

Dette er årsagen til, at en tagrende altid skal monteres med forvulsten ca. 10 mm lavere end bagvulsten, således at vandet løber ud over forvulsten og ikke ind i bygningsdele ved overbelastning.

Se skemaet til dimensionering af tagrender- og nedløb nedenfor.