Voorschriften vóór de montage

Om zijn lange levensduur te garanderen, moet je voor de installatie van VMZINC dak- en gevelbekleding bepaalde voorschriften in acht nemen. Waarop let je voorafgaand aan de installatie?

Algemene voorschriften

Algemene voorschriften

Maximumlengte

Elk systeem heeft maximumlengtes in functie van zijn toepassing en de specifieke klangen. Wij bevelen aan om de technische handleidingen van elk systeem te raadplegen om de maximumlengtes niet te overschrijden.

Lopen over VMZINC en bescherming tijdens het plaatsen

Over het algemeen moet men lopen over het reeds geplaatste VMZINC vermijden, ook al is dit door een folie beschermd. Indien nodig is het echter sterk aanbevolen erover te lopen met behulp van hiertoe ontworpen ladders en veiligheidsschoenen met antislipzool te dragen. Natuurlijk zink, gelakt zink en geprepatineerd zink zijn glad, ongeacht het feit of ze al dan niet met hun film zijn bedekt, vooral wanneer ze nat zijn.

Zorg in elk geval dat je voldoet aan de op de werf geldende veiligheidsregels en maak je vast met een veiligheidstouw. Bij werken in de buurt van VMZINC (plaatsen van pleisterkalk, voegen, cementeren enz.), moet het reeds geplaatste VMZINC absoluut worden beschermd. Let er bovendien op dat de bescherming de ventilatie van het bovenvlak van VMZINC niet verhindert.

Verluchte dak- en gevelopbouwen

Verluchte dak- en gevelopbouwen

Bij de plaatsing van een dakbedekking of gevelbekleding in traditioneel zink is een doorlopende verluchte ruimte onder het VMZINC onontbeerlijk. Contact met de buitenlucht laat de aanvoer van CO2 toe dat nodig is voor de vorming van de patinalaag van het VMZINC.

Bijgevolg is de ventilatie van de onderzijde van het VMZINC absoluut onontbeerlijk voor zijn duurzaamheid. De beste verluchting wordt verkregen door een doorlopende continue luchtinlaat boven- en onderaan het dak of de gevel. Een rooster met kleine mazen bij de luchtinlaten belet het binnendringen van insecten, vogels, knaagdieren, ...

De luchtlaag moet op het dak minstens 40 mm dik zijn en 20 mm in de gevel. De totale doorsnede van de luchtinlaten onderaan en aan de nok bedraagt steeds 1/1000e van het oppervlak van het dak of de gevel, met een minimumbreedte van 10 mm in het geval van een doorlopende luchtinlaat. Het is aangeraden de totale doorsnede voor de verluchting ter hoogte van de nok 1,5 maal groter te maken dat deze aan de voet.

Bij hellingen langer dan 13 m voor het dak, is het aangeraden tussenluchtinlaten te voorzien of de luchtlaag te vergroten. Raadpleeg in dat geval onze technische dienst (02/712.52.13).


Onderdak

Een laag isolerend materiaal wordt (over het algemeen) onder de verluchte ruimte geplaatst. Om te vermijden dat de isolatie tijdens het plaatsen de verluchte ruimte verstopt, moet een onderdak of regenscherm op de isolatie worden voorzien. Wij bevelen hiervoor het Membrane aan. Dit onderdak of regenscherm moet damp doorlaten en buiten de constructie eindigen, in de goot voor daken of in de dakgoot. Door het onderdak koud te lassen verhindert u bovendien dat koude buitenlucht naar de binnenzijde van de isolatie stroomt.

Dampscherm

De waterdichtheid van de binnenlaag van het dak is, vanuit een fysisch oogpunt van het gebouw, de eerste vereiste voor een kwaliteitsdak. In functie van de binnenklimaatklasse van de onderliggende ruimte, wordt een dampscherm geplaatst op de warme zijde van de isolatie.

Warme dakcomplexen

Om aan de huidige bouwtrends en de introductie van warme complexen voor daken en gevels te beantwoorden, heeft VMZINC, ZINC PLUS ontwikkeld. ZINC PLUS is aan de onderzijde bedekt met een beschermlaag van organische samenstelling.
VM Building Solutions heeft een patent op deze beschermlaag. De totale dikte van deze laag bedraagt minstens 60 micrometers.
Deze beschermlaag aan de onderkant van ZINC PLUS maakt het verluchten van het complex waarop ZINC PLUS is geplaatst, overbodig. ZINC PLUS laat toe het gebruik van zink uit te breiden naar de meest recente ontwikkekingen op het vlak van warme dakcomplexen. ZINC PLUS is ontwikkeld om een antwoord te bieden op 2 uitdagingen: toepassing van zink op niet-verluchte dakvloeren en op niet-compatibele ondergronden. Het gebruik van het VMZINC Membrane bij een warm-dak en een warme gevel is verplicht.

Voorschriften over de compatibiliteit

Voorschriften voor transport en opslag

Technische ondersteuning van a tot z